Dotace pro rodinné
domy z projektu
Nová Zelená Úsporám

S cílem zvýšení energetické účinnosti budov a snížení
emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší.

 

Chci získat dotaci

Nová zelená úsporám

Vše vyřídíme za Vás

Dotace z projektu Nová Zelená Úsporám

V Ústeckém a Moravskoslezském kraji je dotace o 10% vyšší

Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je zvýšení energetické účinnosti budov a snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek v ovzduší. Podpora směřuje na snižování energetické náročnosti budov včetně využívání obnovitelných zdrojů energie. Odkaz zde

45 000 Kč

Dotace na instalaci systému
na ohřev teplé vody

186 000 Kč

Dotace na domácí
fotovoltaickou elektrárnu

15 000 Kč

Dotace na pořízení a instalaci
dobíjecí stanice pro elektromobily 

Nově zelená úsporám

Fotovoltaické elektrárny

Dotace až 186 000 Kč

Maximální podporovaný výkon systému (instalovaný výkon FV modulů) je 10 kWp Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody el. energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v budově nebo v místním energetickém společenství, do něhož je tato budova zapojena


Fotovoltaický ohřev vody

Dotace NZÚ standard 45 000 Kč a NZÚ Light až 70 000 Kč

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení.


Elektromobilita

Dotace 15 000 Kč

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz. Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.

Naše realizace