Fotovoltaický
ohřev vody
Solar Kerberos

Fotovoltaický ohřev vody je výhodnou variantou pro všechny, kteří chtějí
významně ušetřit a při tom myslet na naši planetu. Při jeho využití ušetří
čtyřčlenná rodina průměrně za rok

až 20 000 Kč

Chci získat dotaci Jaké jsou výhody? 

Výhody ohřevu SOLAR KERBEROS

Díky vysoké akumulační schopnosti vody a nízké ceně celého systému je návratnost
mnohem kratší než u fotovoltaických elektráren s akumulátory.

Dotace od 40 000Kč

Nemusíte se obávat složitého papírování – projekt realizujeme na klíč, tudíž potřebnou administrativu zařídíme za Vás. Dotace plynou z projektu Nová Zelená Úsporám, v Ústeckém a Moravskoslezském kraji je ještě o 10% vyšší.

Ušetříte až 75% nákladů na ohřev vody

Ohřev vody je po vytápění největším konzumentem energie domácnosti, a zatímco vytápění je potřeba obvykle tehdy, kdy je slunce nejméně, teplou vodu potřebujeme každý den. Fotovoltaickým ohřevem vody lze ušetřit až 75 % nákladů na ohřev vody běžné domácnosti.

Nejefektivnější systém na trhu

V roce 2018 proběhlo v UCEEB (Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov) při ČVUT nezávislé srovnávací měření pěti zařízení pro fotovoltaický ohřev vody. Solar Kerberos byl vyhodnocen jako nejefektivnější (dokázal přeměnit na teplo největší množství energie).

Nulové provozní náklady

Fotovoltaický systém Solar Kerberos nepotřebuje údržbu a má nulové provozní náklady, pro svou činnost nemusí být ani připojen k elektrické síti (ta se používá pro zálohování ohřevu v případě nedostatku slunečního svitu). Díky MPPT DCDC měniči získáte maximum energie za jakýchkoli světelných podmínek, a to i v zimě

 

Návratnost investice

Podle spotřeby teplé vody se návratnost systému včetně dotace pohybuje kolem 2-4 let. Životnost všech prvků je mnohem delší. Nejkratší návratnost je v případě velké spotřeby teplé vody, optimální orientace fotovoltaických panelů a vhodně zvoleném objemu bojleru. Na délku návratnosti systému má vliv i množství slunečního svitu v dané lokalitě. 

Patentovaný český výrobek

Solar Kerberos vyvinula a vyrábí česká firma UNITES Systems a.s. Výhodou proto je lokalizace systému v českém jazyce. Naši technici jsou školeni přímo u výrobce a s jeho technickým oddělením mají přímý kontakt. Pro své unikátní řešení je Solar Kerberos chráněn patentovou ochranou.

Systém Solar Kerberos

K úspornému ohřevu vody využíváme systém SOLAR KERBEROS, který maximálně využívá energie z fotovoltaických panelů a zároveň minimalizuje spotřebu energie ze sítě pomocí moderní technologie. Tento systém je vhodný jak pro rodinné a bytové domy, tak i pro rekreační objekty, areály sportovišť, aquaparky, wellness centra a pro firmy, které mají vysokou spotřebu TUV (teplá užitková voda).

20 000 Kč

ušetří čtyřčlenná rodina průměrně za rok

mezi

2-4 lety

Návratnost investice

od

55 000 Kč

Celková investice

Průměrná spotřeba energie na ohřev TUV/rok 4000 kwh
Maximální vyrobená energie se systémem Solar Kerberos/rok 3000 kwh
Průměrná cena za 1 kwh (rok 2022) 8,76 kč
Celková ušetřená částka s fotovoltaickým ohřevem vody Solar Kerberos 26 280 kč
Návratnost investice s dotací (55 000/26280) od 2 let
Návratnost investice bez dotace (95 000/26280) od 4 let

*Tabulka je ilustrační a všechny údaje byly převzaty z těchto odkazů: Dodavatel elektřiny, Elektřina

Cena zahrnuje

Vaše vlastní investice po odečtení dotace se pohybuje přibližně od 55 tisíc korun vč. DPH v závislosti na vybraném typu systému Solar Kerberos, počtu a typu fotovoltaických panelů a náročnosti instalace (šikmá či plochá střecha, délka a trasa kabeláže apod.) Celkové náklady obsahují řídicí jednotku Solar Kerberos, fotovoltaické panely, konstrukci pro instalaci panelů, kabeláž, jištění, dopravu, samotnou instalaci a školení.

Víte kolik Vás stojí ohřev vody?

Ohřev vody ve většině domácností spotřebuje asi 20% veškeré energie. Zhruba 60 % spotřebuje vytápění, takže zbývajících 20 % zůstává na všechny ostatní spotřebiče (pračku, myčku, televizi, osvětlení, počítače atd.) Ohřev vody je tak velmi významným "žroutem" energie, na kterém se ale dá mnoho ušetřit díky solární energii.